Maak een keuze:


Facebook pagina Watersportvereniging Arne
De Blauwe Vlag is een exclusief eco-label dat wordt uitgereikt aan ondermeer jachthavens
Bericht aan de scheepvaart Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug
CWO erkende opleidingsvereniging
Don Risicobeheer
Delta Marina Kortgene
AKZ Verzekeringen
Hillebrand
Lion Sails
Flipper Watersport
Meulenberg
Watersportverbond
Zwemer Watersport
Van der Rest Nautic
Watersportonline.nl
Schepenkring Kortgene
Jachtwerf Oostwatering
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Gruiter
www.veersemeer.com
Keurslager Tom de Boeye
Brasserie Oostdok
Damen Shipyard
Bouwbedrijf Veere
Rijk & Meer verzekeringen
Citex
Chido; informatie-, documentatie- en organisatieadvies
Jachtwerf Oostwatering
Caljouw-Rademaker

Algemeen inschrijfformulier evenementen

Met dit formulier geeft u zich op voor een evenement en verplicht u zich tot het betalen van eventuele inschrijfgelden. Bij niet-deelname worden in de regel geen inschrijfgelden terugbetaald.

Als u dit webformulier goed hebt ingevuld en op de verzendtoets hebt geklikt, krijgt u hier direct een bevestiging van te zien. Ziet u dit bericht niet, controleer dan of u geen 'velden' bent vergeten in te vullen! Deze zullen dan rood gemarkeerd zijn. Uw formulier is dan nog niet verzonden!!

Pas als alle velden op het formulier goed zijn ingevuld, zal het verzonden worden. Daarna ziet u de bevestiging dat dit gelukt is!

Afwijzing van aansprakelijkheid: WV Arne zal zoveel mogelijk voorzieningen treffen voor een goed verloop van de activiteiten maar accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de door haar georganiseerde activiteiten. WV Arne kan geen enkele garantie bieden betreffende de veiligheid van de vaartuigen, noch aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of ongevallen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een vrijwillige deelname aan activiteiten bij WV Arne. Elk vaartuig moet bij deelname aan georganiseerde (zeil)wedstrijden verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van €1.500.000 euro per incident of het equivalent daarvan. Zolang deelnemers in en/of bij vaartuigen zijn die in en/of bij het water liggen zijn deze verplicht persoonlijke drijfmiddelen te dragen.

Man
Vrouw
* verplicht invullen