Maak een keuze:


Nieuws

21 april 2017

Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische en Nederlandse kust

Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Lees verder...

11 april 2017

Blauwe golf in recreatieseizoen

Download: Bedieningstijden Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug Lees verder...

De Blauwe Vlag is een exclusief eco-label dat wordt uitgereikt aan ondermeer jachthavens
Bericht aan de scheepvaart Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug
CWO erkende opleidingsvereniging
Jachtwerf Oostwatering
AKZ Verzekeringen
Meulenberg
Flipper Watersport
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Lion Sails
Zwemer Watersport
Watersportverbond
Hillebrand
Don Risicobeheer
Watersportonline.nl
Van der Rest Nautic
Delta Marina Kortgene
Schepenkring Kortgene
Keurslager Tom de Boeye
Rijk & Meer verzekeringen
Brasserie Oostdok
Gruiter
Damen Shipyard
Jachtwerf Oostwatering
Caljouw-Rademaker
Citex
Bouwbedrijf Veere
www.veersemeer.com
Chido; informatie-, documentatie- en organisatieadvies
02 september 2013

Arne sportwerkgever van de maand volgens WOS!!

Sportwerkgever van de maand september 2013

Watersportvereniging Arne uit Middelburg en Veere is de Sportwerkgever van de maand september.

De vereniging werd in 1961 opgericht door een kleine groep enthousiaste watersporters. Drie jaar later sloot Piet Castenmiller zich bij de vereniging aan en hij is er nooit meer weggegaan. Sinds vier jaar maakt hij deel uit van het bestuur en sinds drie jaar is hij de voorzitter van de club. “Ik ben er trots op dat we een grote groep mensen de kans bieden te genieten van de watersport.”

Hoeveel leden telt de vereniging?
“Wij hebben 1.300 leden.”

En hoeveel professionele krachten zijn er?
“Wij hebben zes mensen in dienst. Dat is om te beginnen een administratief medewerker; de spin in het web kan ik wel zeggen. Daarnaast hebben wij vijf havenmeesters in dienst. In de zomer nemen wij vaak nog een vakantiekracht aan, omdat we het dan aanzienlijk drukker hebben dan in het winterseizoen. De medewerkers hebben contracten variërend van twaalf tot dertig uur per week, maar vanwege de zomerse piek zijn de uren variabel: het kan bijvoorbeeld dat iemand met een contract van dertig uur in de winter twintig uur per week werkt, maar in de zomer veertig. Aan het eind van het jaar moet dat dan in balans zijn.”

Hoe is de financiering geregeld?
“Al onze medewerkers staan gewoon bij ons op de loonlijst.”
“Ik heb gemerkt dat als je mensen
persoonlijk benadert ze vaak wel bereid
zijn wat voor de vereniging te doen”
Piet Castenmiller

Is er ook een cao?
“Jazeker, wij zijn net overgestapt van de Hiswa-cao naar de CAO Sport. Wij wilden onze nieuwste medewerkers pensioenen aanbieden en kwamen erachter dat we dat beter via de WOS bij PFZW konden doen. We hebben daar van tevoren over gesproken met de medewerkers, omdat sommige dingen in de ene cao voordeliger waren dan andere en mensen daar twijfels bij hadden. Uiteindelijk hebben wij die twijfels na goed overleg glad kunnen strijken.”

Zijn er ook functionerings- en beoordelingsgesprekken?
“Die zijn er zeker. Wij werken met een vrijwilligersbestuur. Daarvan maken onder meer de havencommissarissen deel uit. Wij hebben twee havens – één in Middelburg en één in Veere – en de havencommissarissen van beide havens voeren samen met de secretaris de gesprekken met de werknemers. De secretaris zit er dan vooral bij voor de vastlegging, maar heeft natuurlijk ook wel zijn inbreng. Ik moet er wel bij zeggen dat onze werknemers heel zelfstandig zijn en veel eigen initiatief nemen. Daar zijn wij ook blij mee, maar het is toch goed om dergelijke gesprekken te voeren. Eens per maand is er ook het havenmeestersoverleg van de havenmeesters met de havencommissarissen. Als voorzitter schuif ik daar ook wel eens bij aan. Dan worden de initiatieven en gang van zaken ook besproken.”

U noemde al het vrijwilligersbestuur, hoeveel vrijwilligers zijn er actief op de vereniging?
“Dat zijn er ongeveer zestig. Beide havens hebben een vrijwilligersploeg van zo'n twaalf tot vijftien man. Dat zijn de ‘werkers' die voor het onderhoud van de havens zorgen. Daarnaast zijn er verschillende commissies, zoals de redactiecommissie, de evenementencommissie, de havencommissie, de wedstrijdcommissie en de jeugdcommissie.”

“De sfeer in de werkploegen is zo
dat mensen er graag deel van uitmaken
en van willen blijven uitmaken”
Piet Castenmiller

Is het moeilijk om aan voldoende vrijwilligers te komen?
“Ik heb gemerkt dat als je mensen persoonlijk benadert ze vaak wel bereid zijn wat voor de vereniging te doen. We plaatsen ook wel eens een oproep op de website of in het clubblad, maar daar komt vaak weinig respons op. Maar als je zelf al iemand op het oog hebt voor een bepaalde klus en persoonlijk vraagt of iemand die wil uitvoeren, dan zijn de meeste mensen daar wel toe bereid.”

Hoe is het verloop binnen de vereniging?
“De meeste medewerkers zijn al heel lang in dienst. Eén havenmeester is al dertig jaar in dienst en eentje al 28 jaar. Ook onder de vrijwilligers draait een aantal al heel lang mee. De ‘werkploegen' bestaan grotendeels uit oudere mensen, die met veel enthousiasme werkzaamheden verrichten voor de club. Ik zou bijna zeggen: ze zijn met geen stok weg te slaan, maar ze worden zeer gewaardeerd. De sfeer in die ploeg is zo dat mensen er graag deel van uitmaken en van willen blijven uitmaken. Om een voorbeeld te geven: een van de mannen uit de werkploeg gaat binnenkort vrijwillig met pensioen. Hij is 85 jaar.”

Wat vindt u lastig aan het werkgeverschap?
“Als bestuur maken wij ons wel eens zorgen over de hoge leeftijd van veel van onze werknemers en vrijwilligers. Het is jammer dat er in de werkploegen weinig aanwas van onderaf is. Het is ook zo'n hechte club dat jongeren er moeilijk aansluiting vinden. Aan de andere kant is het natuurlijk fantastisch dat we mensen hebben die zich zo voor onze vereniging inzetten en ook het zware lichamelijke werk zo met elkaar plooien dat er veel tot stand komt. Ieder brengt zijn eigen expertise mee en zo gebeurt er een hoop. Wat ik ook wel eens moeilijk vind is het doorvoeren van veranderingen. Die stuiten nog wel eens op weerstand en dan moet je toch voet bij stuk houden, zonder dat je mensen voor het hoofd wilt stoten. Dat was bijvoorbeeld laatst het geval toen we overgingen op een ander afvalsysteem. We hebben begin 2013 het keurmerk van de Blauwe Vlag gekregen en hebben toen in overleg met de gemeente de afvalbakken weggehaald en vervangen door een afvalsysteem met pasjes. Eerst was er veel zwerfafval, maar nu aan het eind van het seizoen zie je toch dat het systeem ingeburgerd is geraakt en dat het goed werkt. Maar je moet wel eerst door wat weerstand heen.”

“Wat ik wel eens moeilijk vind
is het doorvoeren van veranderingen”
Piet Castenmiller

Waar bent u het meest trots op binnen de vereniging?
“Op de zelfwerkzaamheid van onze leden en op de maatschappelijke functie voor de omgeving van Middelburg en Walcheren. Het is fijn om een grote groep mensen de kans te bieden te genieten van de watersport. Niet op commerciële gronden of alleen voor mensen met een dikke portemonnee, maar voor alle mensen die het leuk vinden om te varen.”

Zijn er ook samenwerkingsverbanden?
“Wij zijn uiteraard lid van het Koninklijke Nederlandse Watersport Verbond en de onderdivisie van de regio Zeeland. Ook zitten wij met andere watersportverenigingen in de gebruikersraad van het waterschap. Met de andere watersportverenigingen aan het Veerse Meer organiseren wij activiteiten op het gebied van jeugdzeilen, zoals de Opticup.”

Wat zijn de toekomstplannen of ambities van de vereniging?
“De haven in Veere zouden we graag verbeteren tot echte familiehaven met veel jeugdzeilen. Ook zouden we graag de faciliteiten voor passanten verbeteren. In Middelburg willen we graag de maatschappelijke betekenis voor de stad vergroten en meer passanten trekken.”

het originele artikel lezen? klik hier
terug naar overzicht