Kanaal door Walcheren


Sluizen Veere (VHF 18) – 24/7

Bruggen over Kanaal door Walcheren (VHF 22) –  24/7 (*bloktijden 06:00u tot 22:00u)

Bruggen over het Arnekanaal (VHF 22) – 24/7 op aanvraag (*bloktijden 06:00u tot 22:00u)

Bruggen haven Middelburg – uur+15 minuten – tijdens openingstijden havenkantoor (zie ook Bruggen haven Middelburg buiten seizoen)

Zeelandbrug (VHF 18) – Zie onder ….

The Blue Wave through the Kanaal door Walcheren. English


De Blauwe Golf is voor de recreatievaart en is gedurende het hele jaar van toepassing.

Alle bruggen over het kanaal en de sluizen van Veere voor alle scheepvaart 24 uur per dag op alle dagen van de week bediend.

Bedieningstijden (in normale omstandigheden)
De bruggen worden bediend op: maandag tot en met zondag (het hele jaar) van 0.00 uur tot 24.00 uur. Hierbij geldt dat tussen 22.00 uur en 06.00 uur de beroepsvaart via de sluizen te Vlissingen eerste prioriteit heeft.

Blauwe Golf recreatievaart

De Blauwe Golf is voor de recreatievaart en is het hele jaar door van toepassing. De Blauwe Golf biedt de recreatievaart acht keer per dag (overdag iedere twee uur) in beide richtingen een snelle doorvaart over het Kanaal door Walcheren. In 1 uur en 5 minuten (richting Vlissingen) en 55 minuten (richting Middelburg) kunnen alle vijf de bruggen worden gepasseerd.

  • De Blauwe Golf richting Middelburg start vanaf de Keersluisbrug in Vlissingen om 6.12, 8.42, 10.42, 12.42, 14.42, 16.42, 18.42 en 20.42 uur.
  • De Blauwe Golf richting Vlissingen start vanaf de Stationsbrug in Middelburg om 6.27, 8.37, 10.37, 12.37, 14.37, 16.37, 18.37 en 20.37 uur.

Dokbrug (Vlissingen)

08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 15:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 uur


De volledige informatie is te vinden op de onderstaande link.

https://www.zeeland.nl/actueel/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen

The Blue Wave is for recreational boating and applies throughout the year.

All bridges over the canal and the locks of Veere operated for all shipping 24 hours a day on all days of the week.

Operating times (in normal circumstances)
The bridges are operated on: Monday to Sunday (all year) from 0.00 a.m. to midnight. Here, between 10 p.m. and 6 p.m., commercial shipping via the locks in Vlissingen has first priority.

Blue Wave recreational boat

The Blue Wave is for recreational boating and applies throughout the year. The Blue Wave offers recreational boating eight times a day (during the day every two hours) in both directions a fast passage over the Channel through Walcheren. All five bridges can be passed in 1 hour and 5 minutes (in the direction of Vlissingen) and 55 minutes (in the direction of Middelburg).

  • The Blue Wave towards Middelburg starts from the Keersluisbrug in Vlissingen at 6.12, 8.42, 10.42, 12.42, 14.42, 16.42, 18.42 and 20.42 hours.
  • The Blue Wave towards Vlissingen starts from the Stationsbrug in Middelburg at 6.27, 8.37, 10.37, 12.37, 14.37, 16.37, 18.37 and 20.37 hours.

Dokbrug (Vlissingen)

08:30 – 10:30 – 12:30 – 14:30 – 15:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 hours


The complete (Dutch) information can be found on the link below.

https://www.zeeland.nl/actueel/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen

Zeelandbrug (VHF 18)


Zie ook de gewijzigde bedieningstijden, Zeelandbrug maandag 1 april 2024 t/m dinsdag 1 oktober 2024


Zomerseizoen (1 april t/m 30 september)

Bedientijden voor de scheepvaart op werkdagen:
De brug wordt tussen 05.55 en 23.00 uur bediend om 5 minuten voor half en 5 minuten voor heel, behalve in de spits, dan gaat de brug 1 keer per uur open. Tussen 7 en 8 is de bediening om 7.20 uur. De bediening van 7.55 vervalt. Tussen 8 en 9 wordt de brug alleen om 8.55 uur bediend. Tussen 16 en 17 uur is de bediening om 16.25 en vervalt die van 16.55. Tussen 17 en 18 uur wordt de brug alleen om 17.55 uur bediend. Zie onderstaande tabel voor alle tijden.

05.55 – 06.25 – 06.55 – 07.20 – 08.55 – 09.25 – 09.55 – 10.25 – 10.55 – 11.25 – 11.55
12.25 – 12.55 – 13.25 – 13.55 – 14.25 – 14.55 – 15.25 – 15.55 – 16.25 – 17.55
18.25 – 18.55 – 19.25 – 19.55 – 20.25 – 20.55 – 21.25 – 21.55 – 22.25 – 22.55

Bedientijden voor de scheepvaart op zaterdag, zondag en op feestdagen:

05.55 – 06.25 – 06.55 – 07.25 – 07.55 – 08.25 – 08.55 – 09.25 – 09.55 – 10.25 – 10.55 – 11.25 – 11.55
12.25 – 12.55 – 13.25 – 13.55 – 14.25 – 14.55 – 15.25 – 15.55 – 16.25 – 16.55 – 17.25 – 17.55
18.25 – 18.55 – 19.25 – 19.55 – 20.25 – 20.55 – 21.25 – 21.55 – 22.25 – 22.55

Winterseizoen (1 oktober t/m 31 maart)

Bedientijden voor de scheepvaart op werkdagen:
De brug wordt tussen 05.00 en 23.00 uur bediend om 5 minuten voor heel. Met 2 uitzonderingen. Die van 7.55 gaat om 7.20 en die van 16.55 om 16.25. Zie onderstaande tabel voor alle tijden.

05.55 – 06.55 – 07.20 – 08.55 – 09.55 – 10.55
11.55 – 12.55 – 13.55 – 14.55 – 15.55 – 16.25 – 17.55
18.55 – 19.55 – 19.55 – 20.55 – 21.55 – 22.55

Bedientijden voor de scheepvaart op zaterdag, zondag en op feestdagen:
05.55 – 06.55 – 07.55 – 08.55 – 09.55 – 10.55 – 11.55
12.55 – 13.55 – 14.55 – 15.55 – 16.55 – 17.55
18.55 – 19.55 – 20.55 – 21.55 – 22.55

  • Bij onvoorziene brugpassage van hulpdiensten opent de Zeelandbrug een half uur later.
  • Als de brugopening van 7.20 uur vanwege passage hulpdiensten moet worden overgeslagen, dan opent de brug om 8.25 uur.
  • Als de brugopening van 16.25 uur vanwege passage hulpdiensten moet worden overgeslagen, dan opent de brug om 17.25 uur.

Bruggen haven Middelburg buiten seizoen

1 oktober tot 1 mei andere bedieningstijden bruggen haven Middelburg en openingstijden havenkantoren

Vanaf 1 oktober is het havenkantoor Middelburg op maandag gesloten.

Op de andere dagen is de brugbediening mogelijk op afspraak (9 uur, 12 uur en 16 uur).

Vanaf 1 november is het havenkantoor bereikbaar op dinsdag, donderdag en zaterdag.

Vanaf 1 mei zijn de standaard tijden weer van toepassing.

Bericht aan de scheepvaart

Actuele en toekomstige berichten (BAS) over afsluitingen en de bediening van bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug delen wij met de scheepvaart.

https://www.zeeland.nl/sluizen-en-bruggen/bericht-aan-de-scheepvaart

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.