Kanaal door Walcheren

English The Blue Wave through the the Kanaal door Walcheren.


is voor de recreatievaart en is gedurende het hele jaar van toepassing.

Alle bruggen over het kanaal en de sluizen van Veere voor alle scheepvaart 24 uur per dag op alle dagen van de week bediend.

Bedieningstijden (in normale omstandigheden)
De bruggen worden bediend op: maandag tot en met zondag (het hele jaar) van 0.00 uur tot 24.00 uur. Hierbij geldt dat tussen 22.00 uur en 06.00 uur de beroepsvaart via de sluizen te Vlissingen eerste prioriteit heeft.

Blauwe Golf recreatievaart

De Blauwe Golf is voor de recreatievaart en is het hele jaar door van toepassing. De Blauwe Golf biedt de recreatievaart acht keer per dag (overdag iedere twee uur) in beide richtingen een snelle doorvaart over het Kanaal door Walcheren. In 1 uur en 5 minuten (richting Vlissingen) en 55 minuten (richting Middelburg) kunnen alle vijf de bruggen worden gepasseerd.

  • De Blauwe Golf richting Middelburg start vanaf de Keersluisbrug in Vlissingen om 6.12, 8.42, 10.42, 12.42, 14.42, 16.42, 18.42 en 20.42 uur.
  • De Blauwe Golf richting Vlissingen start vanaf de Stationsbrug in Middelburg om 6.27, 8.37, 10.37, 12.37, 14.37, 16.37, 18.37 en 20.37 uur.

Dokbrug (Vlissingen)

08:30 – 11:25 – 14:30 – 18:30 – 20:30 uur


De volledige informatie is te vinden op de onderstaande link.

https://www.zeeland.nl/sluizen-en-bruggen


The Blue Wave is for recreational boating and applies throughout the year.

All bridges over the canal and the locks of Veere operated for all shipping 24 hours a day on all days of the week.

Operating times (in normal circumstances)
The bridges are operated on: Monday to Sunday (all year) from 0.00 a.m. to midnight. Here, between 10 p.m. and 6 p.m., commercial shipping via the locks in Vlissingen has first priority.

Blue Wave recreational boat

The Blue Wave is for recreational boating and applies throughout the year. The Blue Wave offers recreational boating eight times a day (during the day every two hours) in both directions a fast passage over the Channel through Walcheren. All five bridges can be passed in 1 hour and 5 minutes (in the direction of Vlissingen) and 55 minutes (in the direction of Middelburg).

  • The Blue Wave towards Middelburg starts from the Keersluisbrug in Vlissingen at 6.12, 8.42, 10.42, 12.42, 14.42, 16.42, 18.42 and 20.42 hours.
  • The Blue Wave towards Vlissingen starts from the Stationsbrug in Middelburg at 6.27, 8.37, 10.37, 12.37, 14.37, 16.37, 18.37 and 20.37 hours.

Dokbrug (Vlissingen)

08:30 – 11:25 – 14:30 – 18:30 – 20:30 hours


The complete (Dutch) information can be found on the link below.

https://www.zeeland.nl/sluizen-en-bruggen

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.