Logo Blauwe vlag

UPDATE maatregelen rond coronavirus

ALL FOREIGN ARNE MEMBERS PLEASE TAKE NOTICE OF THE FOLLOWING: Due to local, national and european limitations and restrictions on travelling between EU member countries we have decided that we will NOT lift boats back into the water for our Belgium, French, German, British and other members from abroard. Only after all travelling restrictions have been ended within the EU we can start to make a planning for you. Sorry for the inconvenience.

ALLE AUSLÄNDISCHEN ARNE-MITGLIEDER BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES: Auf grund lokaler, nationaler und Europäischer Beschränkungen und Beschränkungen für Reisen zwischen EU-Mitgliedstaaten haben wir beschlossen, dass wir für unsere Belgischen, Französischen, Deutschen, Britischen und Britischen Länder KEINE Boote zurück ins Wasser heben werden andere Mitglieder aus dem Ausland. Erst wenn alle Reisebeschränkungen innerhalb der EU aufgehoben wurden, können wir mit der Planung für Sie beginnen. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

Beste Arne Leden, 

om te beginnen wensen wij alle leden sterkte en al het beste in deze onwerkelijke periode. Het is een bijzondere tijd met bijzondere maatregelen die ons moeten helpen om een volksgezondheidsramp te voorkomen. Als we ons allemaal aan deze maatregelen houden kunnen we hopelijk snel weer ons normale leven oppakken. 

Zoals iedereen onderhand heeft meegekregen zijn de regels rondom het corona-virus verder aangescherpt. Daarbij ligt nu vooral de focus op het verbod tot samenscholing en afstand houden. De regering heeft de termijn voor het afgelasten van evenementen  opgerekt tot 01-06-2020. Alle overige regels die wij in ons vorige bericht hebben benoemd blijven voorlopig nog geldig tot 6 april. Wat er daarna gebeurd weten we nog niet. 

De nieuwe en vaste termijn tot 01-06-2020 rondom evenementen en afstand houden schept voor ons wel wat duidelijkheid en heeft ook direct een aantal gevolgen voor de door de WV Arne geplande activiteiten. Om deze reden geven we via deze e-mail een update en overzicht van de gevolgen. Daarnaast hebben wij hieronder nogmaals een overzicht van de eerdere maatregelen geplaatst met aanvullend wat nieuwe punten. Lees deze a.u.b. goed door en neem ze ook in acht. Daarnaast volgt er eerst een overzicht van de directe consequenties van de aangescherpte maatregelen. 

OVERZICHT VAN AFGELASTE ACTIVITEITEN TOT MEDIO JUNI 2020:

1. De ALV van 17-04-2020 is tot nadere order afgelast. We wachten eerst de situatie af voor we een nieuwe datum gaan plannen.

2. De openingstocht komt definitief te vervallen

3. De watersportdagen op 13 en 14 juni in de haven van Middelburg zijn geschrapt voor 2020

4. De tweedehandsmarkt wordt verzet naar een nog nader te bepalen datum

5. Rond 6 april gaan we ook een beslissing nemen voor de overige activiteiten tot en met 01-08-2020

KRANEN VANAF 01-04-2020 => GAAT DOOR ONDER STRIKTE VOORWAARDEN!!

Het bestuur heeft in overleg met de havenmeesters besloten om het kranen door te laten gaan omdat het volledig binnen de aangegeven grenzen valt. Er is een zeer beperkt aantal personen betrokken, er is de mogelijkheid tot voldoende afstand en het is in de openlucht. Om er toch voor te zorgen dat alles ook volgens de regels kan en zal verlopen hebben wij het volgende besloten:

1. Ronald en Janny stellen een nieuwe planning op en zullen deze onder de leden bekend maken samen met een overzicht van de voorwaarden.

2. We gaan i.p.v. 12 maar 6 boten per dag kranen om zo voldoende tijd te hebben en een eventuele wachtrij te voorkomen.

3. We kranen alleen leden die in Nederland woonachtig zijn.

4. We gaan vakken maken waarin je kan wachten. Deze zorgen voor de juiste afstand.

5. Het havenkantoor en de Roergangershut blijven ook tijdens het kranen dicht voor aanloop.

6. Volg de aanwijzingen van de havenmeesters strikt op!

Hierbij nogmaals een overzicht van de regels in de havens (mede op advies van de rijksoverheid):

1.     Iedereen met milde verkoudheidsklachten (hoesten, koorts, keelpijn) blijft thuis! 

2.     We volgen met z’n allen strikte hygiëne regels. Regelmatig handen wassen, geen handen schudden, niet zoenen of overig lichamelijk contact;

3.     Houdt minimaal anderhalve meter afstand van elkaar;

4.     De Roergangershut blijft voorlopig dicht;

5.     De Kemel is tot tenminste 6 april gesloten;

6.     Wij zullen per evenement bekijken of het doorgaat en de betrokken leden daarvan op de hoogte stellen;

7.     Ons kantoor aan het Balkengat is gesloten voor bezoekers, Janny is wel bereikbaar. Bij voorkeur per mail of per telefoon tussen 10 en 12 uur;

8.     Havenkantoor Middelburg blijft voorlopig dicht;

9.     Havenkantoor Oostwatering is tot nader order gesloten maar telefonisch wel bereikbaar voor noodgevallen en vragen;  

10.   De havenkantoren zijn voor dringende vragen of eventuele brugopeningen telefonisch bereikbaar op het vaste telefoonnummer 0118 638861-2 (Middelburg) 0118638861-3 (Oostwatering).

11.   De werkploegen werken in principe niet, maar als zij zelf aangeven dit wel te willen doen is dit aan hen om te werken;

12.   Het omruilen van de sleutels zetten we per direct tot nader order stop;

15.   Commissievergaderingen worden afgelast. Deze kunnen wel via online platformen doorgang hebben; 

16.   Het is vanuit overheidswegen tot 1 juni verboden om samen te scholen met meer dan 3 personen. Ook in de havens!

Voor meer info en updates rondom de ontwikkelingen betreft het Corona-virus kunt u ook de volgende websites raadplegen (wij als bestuur nemen de overheid als leidend!):

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappelijke-thema-s/coronavirus-en-de-watersport

Om te toetsen of uw evenement doorgang kan hebben kunt u het volgende afwegingskader raadplegen – wat wij ook zullen gebruiken als bestuur. Dit is echter slechts een richtlijn die met gezond verstand moet worden toegepast:

https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/03/10/covid-19-bestuurlijk-afwegingskader-evenementen

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kan u die mailen naar admin@wvarne.nl .

Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we hopelijk snel weer terug naar ons normale leven. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van WV Arne

Walter van Wijngaarden

Nieuws

Waarschuwingen KNMI

Waarschuwingen Kust en Noordzee

RSS Nieuws Kustwacht Nederland

RSS KNRM nieuws

Watersportverbond

VarendoejeSamen

Waterrecreatie Nederland

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.