Logo Blauwe vlag

UPDATE Maatregelen Veiligheids Regio Zeeland 01-05-2020

Beste leden, (English below / Deutsch unten)

Zoals in ons bericht van 25 april aangegeven volgt hierbij nog een update omtrent de nieuwe regels van de veiligheidsregio Zeeland. Deze gelden sowieso van 01-05-2020 t/m 22-05-2020. In de week voor de 22ste zal de VRZ weer met een update van de maatregelen komen.

De veranderingen van regels volgen elkaar in hoog tempo op. Alle betrokken personen en autoriteiten doen hard hun best om dit op een juiste manier naar buiten te brengen. Hierdoor is nog veel onduidelijk en zijn er veel vragen. De regels veranderen dagelijks en daarom is dit bericht puur informatief. Wij hebben zoveel mogelijk voor u nagevraagd ter verificatie. Wij als bestuur en/of vereniging kunnen geen verantwoording nemen en niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele overtredingen of misinterpretaties van verstrekte informatie.

Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken wij u om zelf even op de websites te kijken die beschikbaar zijn. Deze vindt u verderop in de e-mail. Wij hebben ook niet meer informatie dan dit en het heeft geen nut om onze administratie of havenmeesters hiervoor te benaderen.

De update samengevat:

 1. Booteigenaren met een vaste ligplaats (geregistreerd voor 24-04-2020) in een Zeeuwse haven mogen weer op hun eigen boot overnachten mits er sanitaire voorzieningen met een vuilwatertank aan boord zijn.
 2. Je mag zowel op je eigen ligplaats overnachten als in een andere haven in Zeeland en onder bepaalde voorwaarden ook achter anker of aan een eiland. Hier vindt u meer informatie: https://www.zeelandveilig.nl/veelgestelde-vragen (kies “toerisme” en dan punt 20 omtrent deze regels. Let ook op de noodverordeningen!).
 3. Je moet in Zeeland wel kunnen aantonen dat je over een ligplaats in Zeeland beschikt. Neem een kopie van je ligplaats factuur mee of maak even een uitdraai van je account pagina van de Arne site als bewijs!.
 4. Je mag alleen directe gezinsleden die op hetzelfde adres zijn ingeschreven op de boot laten overnachten (partner, man, vrouw of kind/kinderen).
 5. Sanitaire voorzieningen in havens blijven nog tot tenminste 22 mei gesloten
 6. 15% van de passanten zijn weer welkom in de Haven. Ook als ze niet uit Zeeland komen. Wij melden de Arne hiervoor aan bij de veiligheidsregio.
 7. In de havenkantoren komt een plexiglas ruit en een sticker met tekst op de vloer.
 8. Het havenkantoor Middelburg zal beperkt geopend zijn (minstens tot en met 22 mei). De exacte openingstijden volgen nog.
 9. In Oostwatering gaat het kranen door op de manier zoals deze nu gehanteerd wordt (maximaal 6 boten per dag).
 10. In het buitenland woonachtige leden worden nu wel gekraand als deze hier aanwezig kunnen zijn.
 11. Sanitairgebouwen blijven gesloten, werkploegen kunnen enkel in groepen van max 3 personen aan de slag.

Verder blijven alle bestaande regels uit onze eerdere mail nog gelden. Voor het gemak hebben wij deze hieronder nogmaals toegevoegd.

Voor meer informatie omtrent de huidige regels in havens en wateren kunt u kijken op https://www.zeelandveilig.nl/coronavirus, https://www.zeelandveilig.nl/veelgestelde-vragen. Hier vind u ook contactinformatie voor het geval u nog vragen heeft.

Voor de liefhebbers, de gehele noodverordening kunt u hier vinden: https://www.zeelandveilig.nl/sites/zeelandveilig/files/2020-04/200429%20Noodverordening%20Covid-19%20-%20ondertekend.pdf

Dear members,

there hase been a change in the current measures that were taken to prevent a further outbreak of the cornavirus. From 01-05-2020 you are allowed to come to your boat again. You are allowed to visit the harbour between 7 am and 7 pm. Incase you have a closed water and toilet system you are also allowed to spend the night on your boat. In your own box (or on the quay in case you are doing maintanance) or in another harbour. Spending the night out in the open is still not allowed. You must be able to proof that you own a box. Print a screenshot of your Anre account as proof.

If your boat is still on land you can make an appointment to lift your boat back in the water via: +31(0)118 638861 (choose option 3)

Sehr geehrte Mitglieder,

die derzeitigen Maßnahmen zur Verhinderung eines weiteren Ausbruchs des Cornavirus haben sich geändert. Ab dem 01-05-2020 dürfen Sie wieder zu Ihrem Boot kommen. Sie dürfen den Hafen zwischen 7.00 und 19.00 Uhr besuchen. Wenn Sie ein geschlossenes Wasser- und Toilettensystem haben, dürfen Sie auch die Nacht auf Ihrem Boot verbringen. In Ihrer eigenen Box (oder am Kai, falls Sie Wartungsarbeiten durchführen) oder in einem anderen Hafen. Die Nacht im Freien zu verbringen ist immer noch nicht erlaubt. Sie müssen nachweisen können, dass Sie eine Box besitzen. Drucken Sie als Beweis einen Screenshot Ihres Anre-Kontos aus.
Wenn Ihr Boot noch an Land ist, können Sie einen Termin vereinbaren, um Ihr Boot wieder ins Wasser zu heben über: +31(0)118 638861 (optie 3)

Met vriendelijke groet,

Walter van Wijngaarden

Voorzitter


EERDER BERICHT VAN 25-04-2020:

Beste Arne Leden,

Om te beginnen hoop ik dat het goed gaat met jullie en wens ik jullie sterkte, flexibiliteit en uithoudingsvermogen in deze onwerkelijke periode. Daarnaast wil ik jullie namens de medewerkers en het bestuur bedanken voor de medewerking en het opvolgen van de regels in de havens. Iedereen houdt netjes afstand en goed aan de regels. Fijn om te horen en te zien dat we dit met z’n allen ook echt serieus oppakken! BEDANKT!! We zullen nog even moeten doorbijten dus houd elkaar scherp en attent, dan kunnen we toch nog van de mooie dagen genieten!

Afgelopen dinsdag heeft MP Rutte weer een update gegeven rondom de ontwikkelingen van de corona maatregelen. Via deze weg willen wij een update en overzicht van de gevolgen geven. We hebben even gewacht tot duidelijk was wat de veiligheidsregio Zeeland zou besluiten omtrent het verbod op overnachtingen en nog een aantal andere punten.

Landelijk beleid:

Het is nu duidelijk dat er in het landelijke beleid nog niet heel veel is veranderd. Hierdoor komen er vanuit deze kant geen nieuwe maatregelen bij. Wel zijn alle evenementen tot 01-09-2020 verboden. Er zullen deze zomer dus geen activiteiten in onze havens plaatsvinden. Ook de ALV van april komt te vervallen. Het bestuur acht het momenteel niet noodzakelijk om deze op korte termijn op een andere manier in te vullen. Er zijn geen urgente zaken.

Provinciaal beleid:

De veiligheidsregio Zeeland heeft vrijdag 24 april 2020 aangekondigd dat de deur voor toerisme in Zeeland maar beperkt open kan. Dit betekent dat de VRZ in beheersbare stappen gasten wil verwelkomen in Zeeland. De VRZ laat volgende week weten wat de precieze ingangsdatum (waarschijnlijk beging mei) wordt. Wat dit betekent voor de watersport en het recreëren wordt dan vast ook duidelijk.

Directe gevolgen voor WV Arne:

Afgelopen donderdag hebben wij met het bestuur via videoverbinding vergaderd over de gevolgen van de maatregelen. Uiteraard merken wij als vereniging ook de gevolgen van de genomen maatregelen. Zo is de inzet van een deel van de havenmeesters beperkt, hebben we minder inkomsten door gebrek aan passanten, zijn alle evenementen afgelast tot 1 september en zijn de sanitaire voorzieningen voorlopig nog gesloten. Wij blijven alle ontwikkelingen scherp in de gaten houden en zullen waar nodig bijsturen of maatregelen treffen. Uiteraard houden wij onze leden hierover op de hoogte.

ALV Vervalt:

Door het verbod op samenkomst en evenementen komt de eerste ALV van 2020 te vervallen. Deze laten we samenvallen met de ALV van 20 November 2020.Het bestuur acht het niet noodzakelijk om deze op korte termijn op een andere manier in te vullen. Gezien alles momenteel stil ligt en we niet veel kunnen doen, zijn er geen urgente zaken.

Jeugdzeilen:

Hoewel kinderen meer mogelijkheden krijgen om te sporten, zo bleek tijdens de persconferentie op 21 april, kunnen we het jeugdzeilen alleen veilig laten plaatsvinden als er voldoende volwassenen bij zijn om te begeleiden. Dat kan binnen de huidige maatregelen nog niet. Mede daarom hebben we besloten het jeugdzeilseizoen in principe te laten starten na de zomervakantie, ervan uitgaande dat er dan weer meer mogelijkheden zijn. We volgen hierin uiteraard de richtlijnen vanuit de overheid en de adviezen van het Watersportverbond.

De Kemel:

De Kemel / de Prins op het witte paart blijft voorlopig nog tot 19 mei gesloten. Zoals in een eerdere mail al aangegeven kun u nu wel menuutjes afhalen. Deze kunt u telefonisch bestellen via 0118 638861 doorkiesnummer 4.

De Roergangershut:

De Roergangershut blijft voorlopig nog gesloten. We wachten eerst de volgende persco af voor we hierover een besluit nemen. We zoeken overigens nog vrijwilligers die het leuk zouden vinden om een paar daagjes mee te draaien in de Roergangershut zodra deze weer open is. Binnenkort meer informatie hierover! Aanmelden kan al wel via admin@wvarne.nl .

OVERZICHT VAN AFGELASTE ACTIVITEITEN:

Er zijn tot 01-09-2020 geen activiteiten en evenementen toegestaan. Dit betekent dat alle evenementen in en rond onze havens zijn afgelast gedurende de hele zomer.

Om ieders geheugen nog even op te frissen hebben wij hieronder nogmaals een overzicht van de eerdere maatregelen geplaatst met daarbij een update waar nodig. Lees deze aub goed door en neem ze ook in acht.

KRANEN VANAF 01-04-2020 => GAAT DOOR ONDER STRIKTE VOORWAARDEN!!

Het bestuur heeft in overleg met de havenmeesters besloten om het kranen door te laten gaan omdat het volledig binnen de aangegeven grenzen valt. Er is een zeer beperkt aantal personen betrokken, er is de mogelijkheid tot voldoende afstand en het is in de openlucht. Om er toch voor te zorgen dat alles ook volgens de regels kan en zal verlopen hebben wij het volgende besloten:

 1. Ronald en Janny stellen een nieuwe planning op en zullen deze onder de leden bekend maken samen met een overzicht van de voorwaarden.
 2. We gaan i.p.v. 12 maar 6 boten per dag kranen om zo voldoende tijd te hebben en een eventuele wachtrij te voorkomen.
 3. We kranen alleen leden die in Nederland woonachtig zijn.
 4. We gaan vakken maken waarin je kan wachten. Deze zorgen voor de juiste afstand.
 5. Het havenkantoor en de Roergangershut blijven ook tijdens het kranen dicht voor aanloop.
 6. Volg de aanwijzingen van de havenmeesters strikt op!

Hierbij nogmaals een overzicht van de regels in de havens (mede op advies van de rijksoverheid):

 1. Iedereen met verkoudheidsklachten (hoesten, koorts, keelpijn) blijft thuis!
 2. We volgen met z’n allen strikte hygiëne regels. Regelmatig handen wassen, geen handen schudden, niet zoenen of overig lichamelijk contact;
 3. Houdt minimaal anderhalve meter afstand van elkaar;
 4. De Roergangershut blijft voorlopig dicht;
 5. De Kemel is tot tenminste tot 19-05-2020 gesloten voor bezoekers, er kan wel afgehaald worden;
 6. Alle evenementen tot 01-09-2020 zijn afgelast;
 7. Ons kantoor aan het Balkengat is gesloten voor bezoekers, Janny is wel bereikbaar. Bij voorkeur per mail, eventueel telefonisch tussen 10 en 12 uur;
 8. Havenkantoor Middelburg blijft voorlopig nog dicht;
 9. Havenkantoor Oostwatering is tot nader order gesloten maar telefonisch wel bereikbaar voor noodgevallen en vragen;
 10. De havenkantoren zijn voor dringende vragen of eventuele brugopeningen telefonisch bereikbaar op het vaste telefoonnummer 0118 638861-2
  (Middelburg) of 0118 638861-3 (Oostwatering).
 11. De werkploegen werken in principe niet, maar als zij zelf aangeven dit wel te willen doen is dit aan hen om te werken;
 12. Het omruilen van de sleutels zetten we per direct tot nader order stop;
 13. Commissievergaderingen worden afgelast. Deze kunnen wel via online platformen doorgang hebben;
 14. Het is vanuit overheidswege tot 1 juni verboden om samen te scholen met meer dan 3 personen. Ook in de havens!
 15. De ALV van April komt voorlopig te vervallen en laten we samenvallen met de ALV van 20 November. Het bestuur acht het momenteel niet noodzakelijk om deze op korte termijn op een andere manier in te vullen. Er zijn geen urgente zaken.

Voor meer info en updates rondom de ontwikkelingen betreft het Corona-virus kunt u ook de volgende websites raadplegen (wij als bestuur nemen de overheid als leidend!)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappelijke-thema-s/coronavirus-en-de-watersport

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kan u die mailen naar admin@wvarne.nl .

Met vriendelijke groet,

Walter van Wijngaarden

Nieuws

Waarschuwingen KNMI

Waarschuwingen Kust en Noordzee

RSS Nieuws Kustwacht Nederland

RSS KNRM nieuws

Watersportverbond

VarendoejeSamen

Waterrecreatie Nederland

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.