Varen in het Oliegeulgebied 2020 (correctie)

Onderstaande folder is hier te downloaden.

In het nieuwe Natura2000-Beheerplan Deltawateren, dat in het najaar van 2016 is vastgesteld,wordt het gebied ten westen van de Roggenplaat, waar het vaarwater Oliegeul is gelegen, niet langer aangemerkt als verboden gebied. Men mag er varen. Voor de watertoerist lijkt dat aantrekkelijk, er is echter één MAAR. De diepe Oliegeul voert heel dicht langs de veiligheidslijn van de Oosterscheldekering. Zó dicht dat de geul ligt in een zone langs de veiligheidslijn waar het niet veilig is te varen en die dan ook gemarkeerd is als verboden vaargebied.

Op de foto hieronder, genomen in augustus 2016, zijn de gele tonnen te zien die de grens van de veiligheidszone/het verboden vaargebied aangeven. Ook de drijvers van de veiligheidslijn zijn te onderscheiden.

Wilt u toch van de Hammen naar de Geul van Roggenplaat varen?
Ruim een halve mijl naar het oosten is nog een doorvaartmogelijkheid, zij het dat die minder diep is. Maar er staat ook minder stroom. Het geultje onmiddellijk ten oosten van deze doorvaart is aan de noord- en de zuidkant zeer ondiep. Het is ook niet terug te vinden op het kaartje op de volgende bladzijde. De doorvaart is op die kaart goed te zien. Het kaartje is gebaseerd op lodingen van begin april 2020.
De noordzijde van de Geul van Roggenplaat vormt een drempel. In de kaart is aan de ingetekende lodingen af te lezen dat het diepste punt van de drempel ligt op iets meer dan 1,00 m onder LAT1. Op kaart 1805.10 staat dat voor Roompot Binnen LAT op 1,50 m onder NAP ligt. Nu laat zich eenvoudig berekenen dat er 2,50 m water boven de drempel staat als de waterstand gelijk is aan NAP2 . Voor de ervaren watertoerist, die beschikt over goede navigatieapparatuur, is het dus mogelijk bij voldoende hoog water aan de westzijde van de Roggenplaat te varen.
Het vaarwater is niet betond, want het voldoet niet aan de veiligheidseisen die Rijkswaterstaat aan een betond vaarwater stelt. Men is dus op zijn eigen navigatiemiddelen aangewezen.
De coördinaten van het diepste punt van de drempel zijn, zie het cirkeltje op de kaart, 51° 39,00’ N en 3° 45,23’ E. Wie vanaf de DAM O 17 een koers van 135° over de grond vaart, komt bij dat waypoint uit. En bij varen van zuid naar noord: wie begint bij het waypoint kan op 315° de DAM O 17 zien liggen.
Ook vanaf de DAM O 19 is varen naar het waypoint in een rechte lijn mogelijk, is de ervaring van de locals in Burghsluis.

Waarschuwing 1: De hoge stroomsnelheden kunnen voor riskante situaties zorgen.
Deze stromingen zorgen bovendien voor een snel veranderend bodemprofiel.
De lodingen op de kaart zijn van april 2020. Stel u op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld door de havenmeester van Burghsluis er naar te vragen.

Waarschuwing 2: door op- en afwaaiing kunnen grote verschillen optreden met de in de getijtafels opgegeven waarden.

Deze tekst is opgesteld door de Regio Deltawateren van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Watersportvereniging Burghsluis. Zij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor ongemakken en schades die zijn opgelopen bij het varen in het gebied ten westen van de Roggenplaat.
Men vaart op eigen risico!

1 LAT = Lowest Astronomical Tide

2 NAP: de getijtafels geven rijzing ten opzichte van Nieuw Amsterdams Peil.

Bovenstaande folder is hier te downloaden.

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.