Reglement gebruik Clubboten (revisie 19-05-2020) (Download als .pdf)

A. Inleiding
WV Arne beschikt over clubboten, welke door de leden van WV Arne kunnen worden gebruikt conform dit reglement. Dit reglement beschrijft de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
Het beheer en het toezicht berust bij de Clubbotencommissie.

B. Voorwaarden gebruik
Om gebruik te maken van de clubboten dient men:
a. Lid te zijn van WV Arne, en van de Clubboten.
b. Dit reglement gelezen en akkoord bevonden te hebben.
c. Aantoonbaar voldoende zeilervaring te hebben.
d. De handleidingen voor het gebruik van de boten te hebben ontvangen.
e. Eventueel proefgevaren te hebben om schippersvaardigheid te demonstreren.
f. In het register van de Clubboten opgenomen te zijn. (ledenbestand WV Arne)

C. Uitvoering
Om gebruik te maken van de clubboten dient men aan de in B genoemde voorwaarden te voldoen. Clubbotenlid word je door je eenmalig aan te melden bij de administratie van WV Arne op de website.
Hiervoor vul je het aanvraagformulier in.
a. Door het digitaal ondertekenen van het aanvraagformulier ga je akkoord met dit reglement.
b. Je ontvangt een factuur voor je lidmaatschap en de contributie als clubbotenlid.
c. Een commissielid of iemand daar voor aangewezen zal een beperkte instructie geven (geen zeilles). Maak een afspraak via clubboot@wvarne.nl
d. De vereniging behoudt zich het recht voor om jouw aanvraag af te wijzen als je niet voldoende aantoonbare zeilervaring hebt.

D. Reserveringen
Reservering van de clubboten
a. Moeten vastgelegd worden in de clubbotenagenda volgens de op de Arnewebsite beschreven procedure.
b. Deelnemers hebben tot maximaal 20 dagdelen (10 dagen) per seizoen garantie op te reserveren zeildagen.
c. De twee dagdelen lopen van zonsopgang tot 13:00 uur, en van 13:00 uur tot zonsondergang, 7 dagen per week.
d. Het seizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober (streefdata).
e. Reservering vindt plaats onder het motto: “wie het eerst komt, die het eerst maalt”.
f. Reserveringen kunnen maximaal 2 weken van te voren plaatsvinden, annuleringen dienen tot 24 uur vooraf gedaan te worden, verwerkt in de onder D/a genoemde agenda.

E. Gebruik
a. Gebruiker controleert de boot voor het varen en meldt direct gebreken aan de Clubbotencommissie via de Clubboten groepsapp, of e-mail clubboot@wvarne.nl
b. Na gebruik, wordt de boot afgetuigd, schoongemaakt, zeilen etc. weer op zijn plaats opgeruimd zoals beschreven in de handleiding voor de boot.
c. Averij en of gebreken moeten worden gemeld via de Clubboten groepsapp, of e-mail clubboot@wvarne.nl
d. Bij een gemiddelde werkelijke windkracht hoger dan Beaufort-5 is het uitvaren met clubzeilboten niet toegestaan.
e. Het vaargebied van de clubboten is beperkt tot het Veerse Meer. Voor afwijking hiervan is toestemming nodig van de Clubbotencommissie.
f. Tijdens het varen dient er één clubbotenlid aan boord te zijn die verantwoordelijk is voor een veilige vaart en het op de juiste wijze gebruiken van de boot.

F. Aansprakelijkheid
a. leden dienen de boot met uiterste zorg te behandelen en schade, vermissingen ontbrekende inventaris of gebreken aan tuigage direct te melden.
b. leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Reddingsvesten zijn niet aanwezig.
c. WV Arne is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door een lid en/of bemanningslid veroorzaakte of opgelopen schade bij of door het gebruik van een clubboot.

Leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade aan de clubboot als deze schade is ontstaan door onzorgvuldig gebruik van de boot en of het onvoldoende in acht nemen van de in dit reglement gestelde richtlijnen.
Boten zijn verzekerd met een eigen risico van € 100, =

G. Verantwoordelijkheid en werkzaamheden Clubbotencommissie:
a. Opstellen en bijhouden van een register van leden die met clubboten mogen varen.
b. Spreken gebruikers zo nodig aan op correct en verantwoord gebruik van de clubboten.
c. Controle van de boten en zorg dragen dat (vermelde) gebreken worden verholpen.
d. Controle op de staat van de boten en adviseren over vervanging.
e. Beheer van het beschikbare budget, het doen van uitgaven voor onderhoud e.d.
f. Zorg voor ligplaats en winterstalling op de wal.
g. Zorg voor de informatievoorziening aan en overleg met de gebruikers.

H. Verantwoordelijkheden gebruiker:
a. De clubboot verantwoord en veilig gebruiken.
b. De clubboot afmeren op de daartoe door de havenmeester vastgestelde locatie.
c. De clubboot na gebruik opruimen en achterlaten zoals beschreven in de handleiding voor de boot.
d. De clubboot afdekken.
e. Defecten of schade melden via de Clubboten groepsapp, of via E-mail: clubboot@wvarne.nl

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.