Logo Blauwe vlag

Revisie 27-09-2016 CBC
Watersport vereniging WV Arne
Clubbootcommissie
Mutaties:
27-09-2016 Algehele revisie

Reglement gebruik Clubboten

A. Inleiding

WV Arne beschikt over clubboten, welke door de leden van WV Arne kunnen worden gebruikt conform dit reglement. Dit reglement beschrijft de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
Het beheer en het toezicht berust bij de Clubboot Commissie.

B. Voorwaarden gebruik

Om gebruik te maken van deze clubboten dient men:
a. Lid te zijn van WV Arne en lid zijn van subclub clubboot.
b. Het reglement gelezen en akkoord bevonden te hebben.
c. Aantoonbaar voldoende zeilervaring te hebben.
d. Een instructie in het gebruik van de boot hebben ontvangen.
e. Eventueel proefgevaren te hebben om schippersvaardigheid te demonstreren.
f.  In het register van de Clubboot Commissie opgenomen te zijn.( ledenbestand WV Arne)

C. Uitvoering

Om gebruik te maken van een clubboot dient u aan de in B genoemde voorwaarden te voldoen.
Clubbootlid wordt je door eenmalig aan te melden bij administratie van WV Arne voor deze commissie.
Hiervoor vult u een aanvraagformulier* in.
a. Door het digitaal ondertekenen van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met dit reglement dat ook is te raadplegen op de website van WV Arne. (www.wvarne.nl)
b. U ontvangt een factuur voor uw lidmaatschap en de contributie als clubbootlid.
c. Een commissielid of iemand daar voor aangewezen zal een beperkte instructie geven (geen zeilles). Maak een afspraak via clubboot@wvarne.nl
d. De vereniging behoudt zich het recht voor om uw aanvraag af te wijzen als u niet voldoende aantoonbare zeilervaring heeft.

D. Reserveringen

Reservering van de clubboten
a. Moeten worden gereserveerd in de clubboot agenda. reserveren1 Pamir reserveren2Ynde
b. Deelnemers hebben tot maximaal 20 dagdelen (10 dagen) per seizoen garantie op te reserveren zeildagen.
c. Per dagdeel van zonsopgang tot 12:00 uur, en van 12:00 uur tot zonsondergang.
d. Het seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober, 7 dagen per week,
e. Reservering vindt plaats onder het motto “wie het eerst komt, dit het eerst maalt”
f. Reserveringen kunnen maximaal 2 weken van te voren plaatsvinden, annuleringen dienen tot 24 uur vooraf via de website geannuleerd te worden

E. Gebruik

a. Bij het ophalen van de boot wordt de havenmeester geïnformeerd.
b. Gebruiker controleert de boot voor het varen en meldt direct gebreken aan de
clubbootcommissie via e-mail clubboot@wvarne.nl
c. Na gebruik, wordt de boot afgetuigd, schoongemaakt, zeilen etc. weer op zijn plaats opgeruimd conform een geschreven instructie.
Revisie 27-09-2016 CBC
d. Bij terugkomst meldt u zich af bij de havenmeester. Averij en of gebreken moeten bij hem worden gemeld of via E-mail clubboot@wvarne.nl.
e. Bij een gemiddelde werkelijke windkracht hoger dan Beaufort-5 is het uitvaren met
clubzeilboten niet toegestaan. De havenmeester is hierin beslissend.
f. Het vaargebied van de clubboten is beperkt tot het Veerse Meer. Voor afwijking hiervan is toestemming nodig van de clubbootcommissie.
g. Tijdens het varen dient er één clubbootlid aan boord te zijn die verantwoordelijk is voor een veilige vaart en het op de juiste wijze gebruiken van de boot.

F. Aansprakelijkheid

a. leden dienen de boot met uiterste zorg te behandelen en schade, vermissingen ontbrekende inventaris of gebreken aan tuigage direct te melden.
b. leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Reddingsvesten zijn niet aanwezig.
c. WV Arne is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door een lid en/of bemanningslid
veroorzaakte of opgelopen schade bij of door het gebruik van een clubboot.
Leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade aan de clubboot als deze schade is ontstaan door onzorgvuldig gebruik van de boot en of het onvoldoende in acht nemen van de in dit reglement gestelde richtlijnen.
Boten zijn verzekerd met een eigen risico van € 100, = ( in relatie tot verzekering)

G. Verantwoordelijkheid en werkzaamheden Commissie:

a. Opstellen en bijhouden van een register van leden die met clubboten mogen varen.
b. Spreken gebruikers zo nodig aan op correct en verantwoord gebruik van de clubboot.
c. Controle van de boten en zorg dragen dat (vermelde) gebreken worden verholpen.
d. Controle op de staat van de boten en adviseren over vervanging.
e. Beheer van het beschikbare budget, het doen van uitgaven voor onderhoud e.d.
f.  Zorg voor ligplaats en winterstalling op de wal.

H. Verantwoordelijkheden Havenmeester:

a. Beheer en uitgifte van sleutels**
b. Controleert of de schipper is geautoriseerd door de commissie, conform aantekening in het ledenbestand van WV Arne.

I. Verantwoordelijkheden gebruiker:
a. De clubboot verantwoord en veilig gebruiken.
b. De clubboot na gebruik volgens instructie achterlaten.
c. De clubboot opruimen en afmeren op de daartoe door de havenmeester vastgestelde locatie.
d. De clubboot afdekken.
e. Defecten, schade melden aan de Havenmeester of via E-mail: clubboot@wvarne.nl
f. De sleutel* ophalen/inleveren bij de havenmeester.

II. Evaluatie.
Na eerste vaarseizoen zal met alle deelnemende leden, betrokken commissies en havenmeesters een evaluatie plaatsvinden om beheer en gebruik door te lichten en eventueel met bijstellingen te komen.

Noot:
Om schade te melden; mail naar clubboot@wvarne.nl
*https://www.wvarne.nl/leden/-aanvraag-deelname-clubboten.html
**Sleutels zijn nog niet van toepassing

Nieuws

Waarschuwingen KNMI

Waarschuwingen Kust en Noordzee

RSS Nieuws Kustwacht Nederland

RSS KNRM nieuws

Watersportverbond

VarendoejeSamen

Waterrecreatie Nederland

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.