Logo Blauwe vlag
Vacatures > Secretaris bestuur WV Arne

Secretaris bestuur WV Arne

Interesse? Meld je vóór 8 oktober a.s. aan via admin@wvarne.nl 
Heb je vooraf vragen over de klus?
Bel Walter van Wijngaarden (voorzitter WV Arne) tel 06 52 58 18 63

KLUSSENBANK WV ARNE vacature 2020-001

Download de vacature secretaris bestuur WV Arne

De Klus
Het bestuur van WV Arne bestaat uit 7 leden. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er twee havencommissarissen – 1 voor Oostwatering en 1 voor Middelburg – en twee leden met specifieke portefeuilles o.a. voor (jeugd)zeilen, evenementen, ICT-ondersteuning en plaatsvervanging van de dagelijks bestuursfuncties.
Omdat de huidige secretaris – Ron Nijs – na vier jaar te kennen heeft gegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende periode, ontstaat per 6 november 2020 een vacature.
De secretaris wordt benoemd voor een periode van 3 jaar in de ALV van 6 november 2020.
De secretaris handelt volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van WV Arne, en stemt regelmatig af met de administratie, bestuur en leden over een breed scala aan onderwerpen.

Het gaat om o.a. de volgende activiteiten:
• Voorbereiding bestuursvergaderingen, ca. 10 per jaar;
• Voorbereiden en verslaglegging strategische overleggen, ca. 3 per jaar
• Voorbereiden algemene ledenvergadering, 2 per jaar;
• Opstellen en bijhouden van de jaarkalender met activiteiten en evenementen;
• Contact houden met de diverse commissies over de verenigingsactiviteiten;
• Contact houden met het havenmanagement en de administratie;
• Periodiek overleg met voorzitter en penningmeester (ook Dagelijks Bestuur genoemd);
• Contact onderhouden met diverse instanties zoals Watersportverbond, Regio Deltawateren, Gemeente Middelburg, Gemeente Veere, etc.
• Het verzamelen van informatie, bij o.a. de verschillende commissies, voor op de website en het maken van nieuwsberichten en nieuwsbrieven;
• Meewerken aan het opzetten van (nieuwe) activiteiten van de WV Arne
• De secretaris houdt voeling met de leden door regelmatig bij activiteiten aanwezig te zijn.
• Meedenken en –werken aan de toekomst en continuïteit van WV Arne.

Tijdsbesteding
• Maandelijkse bestuursvergadering, meestal op donderdag avond van 19:30 – 22 uur in 1 van de clubgebouwen;
• Diverse werkzaamheden, gemiddeld 1 uur per week;
• Bezoeken van bijeenkomsten met andere instanties (overheid, Watersportverbond, andere verenigingen) gemiddeld 1x per maand.

Profiel
• Je bent lid van WV Arne en hebt een hart voor de vereniging;
• Je hebt affiniteit met de secretariswerkzaamheden en draagt bij aan het verstevigen van het verenigingsgevoel;
• Je houdt van samenwerken en coördineren en hebt een proactieve instelling om dingen voor elkaar te krijgen en te verbeteren;
• Je bent communicatief en sociaalvaardig;
• Je hebt ervaring met moderne communicatiemiddelen en social media en je vindt het leuk om in woord, beeld en geluid informatie snel beschikbaar te maken voor de leden.

    Specificaties
  •   Zo snel mogelijk
  •   Middelburg - Oostwatering(Veere)
  •   gemiddeld 1 uur per week

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.