Brugbediening Zandkreeksluis bij harde wind

Rijkswaterstaat.2018.03523.1 
Veerse Meer; bericht ingetrokken; 
Ivm overige geldt het volgende: 
De Bekendmaking aan de Scheepvaart Nr. 2/2000, d.d. 14 april 2000, inzake een beperking van de brugbediening van bij harde wind, is hierbij, voor wat betreft de Zandkreeksluis te Kats, weer onverkort van kracht. Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2018.03523.0 van 21-03-2018 is vervallen. 
(Zee en Delta , District Noord , 2019/ 61 , 19-06-2019) 

Bekendmaking aan de scheepvaart

Beperking brugbediening bij harde wind: Zandkreeksluis te Kats, Grevelingensluis te Bruinisse en Bergsediepsluis te Tholen

14 april 2000

Nr. 2/2000

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt het volgende bekend.

Enige tijd geleden werd landelijk een nieuwe norm (NEN 6786) vastgesteld, waarin werd bepaald tot welke windkracht/windsnelheid bruggen nog verantwoord kunnen draaien, uitgaande van bepaalde beschikbaarheidseisen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen hoofdtransportassen en overige vaarwegen. Volgens deze norm mogen bruggen in ‘overige vaarwegen’ nog op een verantwoorde wijze worden bewogen bij windsnelheden ter plaatse lager dan windkracht 7 Beaufort.

Dit heeft als gevolg dat voor de bruggen gelegen over de Zandkreeksluis te Kats, Grevelingensluis te Bruinisse en de Bergsediepsluis te Tholen, zowel voor het openen als het sluiten van de brug een verdere beperking ten aanzien van de windbelasting dient te worden ingesteld. Hiermee wordt bereikt dat de bediening van de hiervoor genoemde bruggen, voor zowel het scheepvaartverkeer als het landverkeer, in de toekomst op een verantwoorde wijze verzekerd blijft.

Gelet op het vorenstaande worden bij windsnelheden ter plaatse groter dan 13,8 m/sec, dus vanaf 7 Beaufort en hoger (gemiddeld over 10 minuten) en ongeacht de windrichting, de bruggen over de:

– Zandkreeksluis te Kats,

– Grevelingensluis te Bruinisse en

– Bergsediepsluis te Tholen

niet voor het scheepvaartverkeer bediend.


Middelburg, 14 april 2000. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
namens deze, 
De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, 
namens deze, 
Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, 
G.E.D. Huvers-Groen.

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.