Input gevraagd verkeersstromen door windenergiegebieden

Kort voor het zomerreces van de Tweede Kamer heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in een Kamerbrief het Noordzee Akkoord aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Dit Noordzee Akkoord is gesloten met “Non Governmental Organisations (NGO’s) “uit de sectoren Energie, Voedselvoorziening en Natuur. De tekst van de Kamerbrief en het akkoord kan je inzien via deze link.

Ondanks herhaald contact zoeken, is de watersportsector niet betrokken bij het overleg en ligt er nu een akkoord voor waarvan de consequenties ingrijpend zijn voor zeegaande recreatievaart en de sportvisserij op zee. Kort samengevat worden de windparken gesloten voor doorvaart met uitzondering van de te creëren logische passages en corridors. Dit vanwege de wens om de beschikbare ruimte optimaal te benutten voor medegebruik.

Voor het nu in aanbouw zijnde windpark Borssele is zo’n corridor al vanaf de ontwerpfase voorzien maar hier is het een consequentie van de in de zeebodem liggende kabels/ pijpleidingen. In goede samenwerking hebben BBZ (Vereniging voor Beroepschartervaart), NVT (Nederlandse Vereniging Toerzeilers) en Watersportverbond bezwaar aangetekend tegen deze ontwikkelingen bij achtereenvolgens :

  • De voorzitter van het Noordzee Overleg – de heer Wallage
  • Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)
  • De Secretaris van het Interdepartementaal Overleg Noordzee (IDON)
  • De voorzitter van de Vaste Kamer Commissie IenW.

De kern van ons bezwaar is dat met het afsluiten van alle windparken de scheepvaartveiligheid negatief kan worden beïnvloed omdat zich meer scheepvaartverkeer gaat concentreren langs de randen van de windparken , die op zich ingeklemd liggen tussen de doorgaande scheepvaartroutes. Daarnaast is onze inschatting dat de passende passages en corridors slechts beperkt gebruikt gaan worden door de zeilende recreatievaart; n.l. alleen als het bezeild is. Daarbij zullen deze passages het verkeer concentreren in een beperkte ruimte hetgeen risico verhogend werkt.

Mede naar aanleiding van onze activiteiten heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven aan het MARIN om de veiligheidssituatie nader te onderzoeken. MARIN heeft ter voorbereiding van een expertsessie een vragenlijst opgesteld met het verzoek deze binnen ons netwerk te verspreiden. Het verzoek is om jouw reactie uiterlijk maandag 26 oktober 2020, ingevuld terug te sturen als inpunt voor de expertsessie. De vragenlijst bevat een aantal vragen omtrent de geplande doorvaart in passages door windparken op de Noordzee.

De uiterlijke datum is al verstreken. Echter input wordt nog steeds op prijs gesteld. Aldus nagevraagd. (red.)

Ga naar de vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/CF2M67D

Het origineel bericht van Watersportverbond

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.