De administratie is gevestigd aan het Balkengat achter het clubhuis ‘De Kemel’ in Middelburg.
Daar zit Kim van de Klundert die de clubadministratie door en door kent.
Zij is bereikbaar van woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Aan de balie van het kantoor kunt u terecht met alle vragen die uw administratieve band met de vereniging betreffen of u stuurt een e-mail. Deze zal zo spoedig mogelijk beantwoord worden.

Arne is verplicht aan de gemeenten toeristenbelasting af te dragen voor leden en bezoekers die in de havens verblijven en die geen inwoner van de gemeente zijn waar de haven ligt.

De verschuldigde belasting kan voor de leden op twee manieren worden berekend.
1. Door een opgave in te dienen van het werkelijke aantal nachten dat leden in de haven verbleven.
2. Door het betalen van een vast bedrag per lid dat door de gemeente is berekend aan de hand van een inschatting.

In Veere wordt de eerste methode (nog) toegepast, terwijl in Middelburg voor methode twee, de vaste bijdrage, is gekozen. Deze wordt in rekening gebracht op de factuur voor het zomerliggeld.

Ligplaatshouders in Oostwatering (niet woonachtig in de gemeente Veere) dienen opgave te doen van het aantal overnachtingen middels het opgaveformulier. Zij krijgen dan achteraf het juiste bedrag in rekening gebracht. Hiervoor is Arne echter wel afhankelijk van de tijdige opgave van haar leden. Het is daarom van groot belang dat u uw club in staat stelt, de verschuldigde belasting af te dragen. Om deze reden verzoekt het bestuur dringend om jaarlijks altijd een opgave te doen, ook al heeft u het hele jaar niet overnacht op een (uw) ligplaats in de voor u betreffende haven van WV Arne.

Het opgaveformulier is te downloaden onder LEDEN en dient vóór 1 november ingeleverd of digitaal verstuurd te zijn bij/naar de administratie. Nogmaals: ook als u NIET overnacht in Oostwatering, dient u TOCH het formulier in te leveren!

Indien van u VOOR 1 november geen opgave is ontvangen, wordt u een herinneringsbrief toegestuurd en een aanvullende rekening à € 25,= voor extra administratiekosten om alsnog de gevraagde informatie van u te bekomen.

Namens het bestuur,
de penningmeester

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.