Uitnodiging

We nodigen alle leden graag uit om na te denken over een financiële lening aan WV Arne voor de realisatie van vernieuwing en onderhoud van onze havens. Hieronder tref je het voorstel en de voorwaarden aan. In de ALV bleek een ruime belangstelling.

Uit de enquête over het gebruik van de mogelijk nieuw te bouwen loods/havengebouw (inclusief havenkantoor, werkplaats en sanitaire voorzieningen), hebben voldoende leden aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Inmiddels is ook de omgevingsverguning van de gemeente definitief en kunnen we eerst slopen en daarna bouwen.

Het is fijn als we met alle leden onze vereniging (financieel) gezond en toekomstbestendig kunnen houden. Hoe meer we samen kunnen en willen investeren, hoe minder geld we nodig hebben van externe financiers. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: we lenen voordelig geld en je kunt er ook nog wat aan verdienen.

In de ALV van november 2020 werd duidelijk dat een fors deel van de leden bij wil dragen via een obligatielening. Omdat we dit als vereniging eerder hebben gedaan is Janny het archief ingedoken en kwam met een overzicht van de uitgifte van obligaties in 1984. Leuk om nog even terug te kijken op deze eerdere uitgifte.

Samenvatting uitgifte obligaties in 1984

Op 19 juli 1984 heeft WV Arne een ondererfpachtovereenkomst voor Oostwatering gesloten met de gemeente Veere. Voor de overdracht en verkrijging van het eigendom van de opstallen betaalde WV Arne toen 1.215.000 gulden. In 1984 heeft WV Arne hiervoor een obligatielening uitgegeven t.w.v. Fl. 300.000  – zo’n € 136 duizend  – voor de aankoop van alle opstallen in Oostwatering. Destijds werden coupures uitgezet van Fl. 500 en Fl. 1.000 tegen een rente van 8% (dat waren nog eens tijden) en een looptijd van 10 jaar. De aflossing was jaarlijks 10% in de periode 1986-1990 en 15% in de jaren 1991-1994.  Voor de aflossing werd geloot. Leuke bijkomstigheid was dat een deel van de obligatiehouders heeft afgezien van terugbetaling en de lening heeft omgezet in een donatie.

Obligaties 2022

Een dergelijke constructie willen we voor de komende investeringen ook voorstellen. Uiteraard hangt dit af van wat we nodig hebben voor de plannen en hoeveel financiering we uit een obligatielening onder de leden kunnen ophalen. De uitgifte van de lening bestaat uit een obligatielening van € 500 per stuk. Uiteraard kunnen er meerdere obligaties gekocht worden. Hieronder staan de voorwaarden van de obligatielening.

Voorwaarden uitgifte obligaties WV Arne datum
DoelFinanciering van de investeringen in de jachthavens van WV Arne
CoupuresCoupures van € 500 per stuk, uiteraard kunnen leden meerdere coupures kopen
Looptijd10 jaar
Bedrag totale leningHet zou mooi zijn als we €750.000 kunnen ophalen. Via deze voorinschrijving willen we er achter komen wat het bedrag ongeveer kan worden.
RenteWe denken aan een rentevergoeding van 2% per jaar. De huidige rente bij de bank is lager en soms zelfs negatief.
AflossingWe denken aan het volgende aflossingsschema: De eerste 2 jaar geen aflossing;Daarna 4 jaar 10% per jaar;De laatste 4 jaar 15% per jaar; De jaarlijkse aflossing vindt plaats door loting onder de uitstaande obligaties.
Voor-InschrijvingVanaf 1 augustus to 1 september kan worden voor-ingeschreven via het invullen en ondertekenen van uw gegevens. Hiermee wordt een intentie aangegeven en is het pas definitief bij de formele inschrijving die later volgt.
Inschrijving en ObligtieAls uit de voorinschrijving blijkt dat we voldoende geld kunnen ophalen, volgt een formele inschrijving. Daarna ontvangt iedere inschrijver éen of meerdere obligaties.
StortingHet moment van het te storten bedrag is afhankelijk van de benodigde financiële middelen over de komende jaren. Dit hangt af van de planning van de nieuwbouw/onderhouds-activiteiten en –planning. De obligatielening gaat in op het moment van het overmaken aan WV Arne van het gewenste obligatiebedrag.
  

Voor alle duidelijkheid

Klik op deze link en vul uw gegevens in en druk op verzend. We informeren na 1 augustus wat het totaal aan intentieverklaringen heeft opgeleverd en hoe het verdere proces er uit ziet.

Als u het formulier liever zelf invult en via de mail verstuurt of wil printen en het persoonlijk in wil leveren bij Janny, dan kan dat uiteraard ook. Zie hiervoor het onderstaande formulier.

NB Het invullen van het intentieformulier verplicht u nog tot niets en is alleen om nu na te gaan wie serieuze interesse heeft in het aangaan van de obligatielening en hoeveel geld we hiermee kunnen ophalen.

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.