Uitnodiging

We nodigen jullie – alle leden – graag uit om na te denken over een financiële lening aan WV Arne voor de realisatie van vernieuwing en onderhoud van onze havens. Hieronder tref je het voorstel en de voorwaarden aan. In de Algemene Leden Vergaderingen van 2022 bleek hiervoor een ruime belangstelling te bestaan. Ook hebben we in het najaar van 2022 eerder een uitvraag gedaan, maar dit is al weer enige tijd geleden. Omdat we nu concreet willen weten wat de leden willen bijdragen en besluitvorming over het Havengebouw binnenkort plaats vindt, deze nieuwe uitvraag. Als je meer wilt weten over het doel van de investeringen verwijzen je graag naar de stukken van de informatiebijeenkomst van 19 januari jl. https://www.wvarne.nl/informatie-avond-2024-01-19/

Uit een eerder gehouden enquête over het gebruik van het nieuw te bouwen havengebouw (havenkantoor, loods, werkplaats en sanitaire voorzieningen), hebben voldoende leden aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Inmiddels is ook de omgevingsvergunning van de gemeente definitief en kunnen we eerst de bestaande gebouwen slopen en daarna starten met bouwen. Uiteraard na een groen licht van de nog te organiseren bijzondere ALV dit voorjaar.

Het is fijn als we met alle leden onze vereniging (financieel) gezond en toekomstbestendig kunnen houden. Hoe meer we samen kunnen en willen investeren, hoe minder geld we nodig hebben van externe financiers. We hopen ongeveer €400.000 op te halen met deze obligatielening. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: we lenen voordelig geld en je levert een bijdrage aan de (toekomst) van de vereniging. We zijn met 1.250 leden dus we hopen dat zeker de helft van de leden inschrijft voor 1 of meer obligaties.

Omdat we dit als vereniging eerder hebben gedaan blikken we even terug op de uitgifte van obligaties in 1984.

Samenvatting uitgifte obligaties in 1984

Op 19 juli 1984 heeft WV Arne een ondererfpachtovereenkomst voor Oostwatering gesloten met de gemeente Veere. Voor de overdracht en verkrijging van het eigendom van de opstallen betaalde WV Arne toen 1.215.000 gulden. In 1984 heeft WV Arne hiervoor een obligatielening uitgegeven t.w.v. Fl. 300.000  – zo’n € 136 duizend  – voor de aankoop van alle opstallen in Oostwatering. Destijds werden coupures uitgezet van Fl. 500 en Fl. 1.000 tegen een rente van 8% (dat waren nog eens tijden) en een looptijd van 10 jaar. De aflossing was jaarlijks 10% in de periode 1986-1990 en 15% in de jaren 1991-1994.  Voor de aflossing werd geloot. Leuke bijkomstigheid was dat een deel van de obligatiehouders heeft afgezien van terugbetaling en de lening heeft omgezet in een donatie.

Obligaties 2025

Een dergelijke constructie willen we voor de komende investeringen ook voorstellen. De uitgifte van de lening bestaat uit een obligatielening van € 500 per stuk. Uiteraard kunnen er meerdere obligaties gekocht worden. En natuurlijk zijn donaties ook van harte welkom. Ook hiervoor is ruimte op het formulier om dit aan te geven.

Hieronder staan de voorwaarden van de obligatielening.

Voorwaarden uitgifte obligaties WV Arne datum
DoelFinanciering van de investeringen in de jachthavens van WV Arne
CoupuresCoupures van € 500 per stuk, uiteraard kunnen leden meerdere coupures kopen
Looptijd10 jaar
Ambitie op te halen bedragHet zou mooi zijn als we minstens €400.000 kunnen ophalen. Via deze voorinschrijving willen we er achter komen wat het bedrag ongeveer kan worden.
RenteWe denken aan een rentevergoeding van 2% per jaar. We realiseren ons dat de rente in de markt momenteel iets hoger ligt, maar we hopen dat deze rente toch voldoende compensatie is voor het goede doel van de vereniging.
AflossingWe denken aan het volgende aflossingsschema: De eerste 2 jaar geen aflossing; Daarna 4 jaar 10% per jaar van de uitstaande obligaties; De laatste 4 jaar 15% per jaar obligaties; De jaarlijkse aflossing vindt plaats door loting onder de uitstaande obligaties.
Voor-InschrijvingVanaf 6 februari 2024 tot 29 februari 2024 kan worden ingeschreven via het invullen en ondertekenen van het formulier op de website.
Inschrijving en ObligatieAls uit de voorinschrijving blijkt dat we voldoende geld kunnen ophalen, volgt een betaalverzoek. Daarna ontvangt iedere inschrijver zijn of haar obligatie(s).
StortingHet moment van storting/betaling is nog niet definitief. Dit hangt nog af van besluitvorming in de (bijzondere) ALV, de planning van de sloop en nieuwbouw. De obligatielening gaat in op het moment van het overmaken aan WV Arne van het gewenste obligatiebedrag.
Op naamDe obligatielening is niet vrij overdraagbaar en staat op naam van het lid.
OnvoorzienEr kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. In overleg met het bestuur wordt dan gekeken naar mogelijke oplossingen.

Voor alle duidelijkheid

Klik hier en vul uw gegevens in en druk op verzenden. We informeren alle leden op 8 maart 2024 wat de inschrijving heeft opgeleverd en hoe het verdere proces er uit ziet.

Als u het formulier liever zelf invult en via de mail verstuurt of wil printen en het persoonlijk in wil leveren bij Kim (administratie) of op het havenkantoor, dan kan dat uiteraard ook. Zie hiervoor het onderstaande formulier.

Handmatig formulier Inschrijving Obligatielening

Ondergetekende spreekt de intentie uit in te schrijven op de uit te geven obligatielening van WV Arne. Ook bestaat de mogelijkheid tot het geven van een eenmalige donatie. Ook dat kan op onderstaand formulier worden ingevuld.

Lever het ingevulde formulier in bij het administratiekantoor of havenkantoor. Of mail dit formulier naar admin@wvarne.nl.

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.