Nieuwe leden bijeenkomst #2

Met het versturen van het ‘Aanvraagformulier lidmaatschap’ dient u een verzoek in om lid te worden van Watersportvereniging Arne. Nadat u de ontvangstbevestiging hebt gekregen, bent u kandidaat-lid. U ontvangt vervolgens van de administratie een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst. Kandidaat-leden kunnen het volwaardig lidmaatschap verwerven, wanneer zij op zo’n bijeenkomst aanwezig zijn.

De kennismakingsavonden worden vier keer per jaar in één van de clubgebouwen georganiseerd. Het doel is om de kandidaat-leden enerzijds en bestuur- en personeelsleden anderzijds kennis met elkaar te laten maken en af te tasten wat zij wederzijds voor elkaar kunnen betekenen. Dit alles onder het genot van een drankje in de sfeervolle ambiance van één van onze clubhuizen.
De bijeenkomsten in 2024 zijn gepland op vrijdag 15 maart, vrijdag 21 juni, vrijdag 25 oktober.

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de bijeenkomst waarvoor u bent uitgenodigd, verzoeken wij u om dit aan de administratie te melden. U ontvangt dan een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst. Als voor de derde keer niet wordt ingegaan op een uitnodiging wordt er vanuit gegaan dat niet langer prijs wordt gesteld op het lidmaatschap en worden geen uitnodigingen meer gestuurd.

Voor aspirantleden (tot 18 jaar) geldt bovenstaande procedure als zij de stap willen maken naar het reguliere lidmaatschap. Voor het aanvragen van het aspirantlidmaatschap kan worden volstaan met het invullen van het aanvraagformulier.
Vanaf 18 jaar geldt het lidmaatschap voor seniorleden. Voor studerenden kan bij overleg van bewijs hiervan het studentenlidmaatschap in rekening worden gebracht.

Met het versturen van deze aanvraag verklaart u dat alle op dit formulier verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat W.V. Arne met inachtneming van de privacyvoorschriften deze mag opnemen in, en gebruiken voor haar organisatie. Tevens verklaart u akkoord te gaan met de reglementen en tarieven van de vereniging.

Als u geen lid maar alleen donateur wenst te worden, kunt u volstaan met het sturen van een e-mail met uw gegevens naar de administratie, waarin u om het donateurschap verzoekt.

Bestuur WV Arne

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.