Klik op de onderstaande link om het het verslag te lezen.
Concept notulen ALV 19 april 2024

Bijlagen:

AGENDA

1. Opening en mededelingen van de voorzitter

2. Vaststellen notulen

a. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 17 november 2023 (Bijlage)

b. Vaststellen notulen Bijzondere algemene ledenvergadering 8 maart 2024 (Bijlage)

3. Ingekomen stukken

4. Jaaroverzicht (Bijlage)

5. Financiën

Toelichting op de stukken door de penningmeester:
a. Jaarrekening 2023 (Bijlage)

b. Toelichting jaarrekening 2023 (Bijlage)

c. Specificatie vaste activa 2023 (Bijlage)

d. Verslag financiële commissie (Bijlage)

      Stemming             

Stemt de ALV in met de Jaarrekening 2023?

Daarmee verleent zij décharge aan het bestuur over het boekjaar 2023?

6. Havenzaken
a. Middelburg

b. Oostwatering

c. Clubblad terug in het leven roepen? Zo ja, dan hebben we wel een commissie nodig. Wie meldt zich dan aan voor deze commissie?

      Stemming             

Stemt de ALV in met het clubblad onder voorbehoud dat er een commissie voor opgezet kan worden.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn Pascal Kartan, Berry ten Berge zij zijn niet herkiesbaar.

Aftredend is Anja Zandee als penningmeester.


Momenteel is het bestuur nog bezig met werven van een nieuwe kandidaat voor het penningmeesterschap. Wij hopen u hier a.s. maandag verder over te kunnen informeren.

      8. Evenementen

9. Rondvraag en sluiting


Indien u vragen hebt verzoeken we u deze minimaal een 2 dagen voorafgaand aan de ledenvergadering per mail in te dienen bij de administratie, admin@wvarne.nl

De stukken staan op het ledengedeelte van de website of kunnen eventueel worden

opgevraagd bij de administratie. Deze is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.